הגשמה בתנועה

אין בעולם כוח אשר יקשר אנשים זה לזה כיצירה משותפת. משום שאין כוח אשר יחיה את האדם, אשר יחדש אותו, ככוח היצירה. אדם היוצר חיים, יוצר גם את עצמו מחדש, יוצר את ה"אני" שלו. אדם היוצר עצמו מחדש – יוצר גם חיים חדשים"   א.ד גורדון 

 

מטרת העל 

יצירת מסגרת התנדבות המאפשרת לבוגר התנועה תרומה לחברה הישראלית על ידי קיום אורח חיים ועשייה חינוכית המבטאת את עקרונות התנועה הלכה למעשה בשנת התנסות אישית וקבוצתית במסגרת התנועה. 

הפעילות בשנת השירות היא מהמגוונות ביותר אשר מאפשרת לכל גרעינר/ית את מרחב ההתפתחות והפעולה ברמה המקומית והרמה הארצית במסגרת של הפעילות התנועתית הארצית, סניפי התנועה, פרויקטים ותחומי רוחב תנועתיות, פעילויות בקהילות השונות, מעורבות חברתית במשימות לאומיות.