התפיסה החינוכית

התפיסה החינוכית בתנועה מורכבת מכמה יסודות מרכזיים אשר משולבים בתוכניות ההדרכה התנועתיות ובאופני הפעילות בטיולים ובמפעלים המגוונים לאורך שנת הפעילות 

  1. עקרונות התנועה 
  2. דמות הבוגר 
  3. אבני הדרך 
  4. אקטואליה 

אבני הדרך התנועתיות


  • מסורת יהודית


  • כבוד האדם


  • אחריות חברתית


  • ציונות


  • כישורי חיים


  • קהילה