מידע להורים

הרשמה ותשלומים

הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים הסבר על מערכת התשלומים.

קבצים להורדה

כותרת חדשה

טקסט על הכתבה זה מתי זה מי, עוד טקסט על הטיול חנוכה טקסט על הטיול, איפה זה מתי זה מעבר לעמוד עוד קצת טקסט על הכתבה

כותרת חדשה 2

טקסט על הכתבה זה מתי זה מי, עוד טקסט על הטיול חנוכה טקסט על הטיול, איפה זה מתי זה מעבר לעמוד עוד קצת

שאלות נפוצות

 • שאלה נפוצה מספר אחת עוד טקסט?

  תנועת הנוער של האיחוד החקלאי רואה בחינוך בכלל ובחינוך הבלתי פורמאלי בפרט, מנוף לצמיחה ושינוי המציאות, וכלי לעיצוב האדם. מתוך כך, תפעל תנועת הנוער, לחינוך הילדים ובני הנוער בקהילה וביישוב לאור הערכים המובילים של תנועת הנוער- שוויון ערך האדם, אחריות ומעורבות, חיי משפחה חברה וקהילה סולידאריים וציונות. זאת תוך הדגשת תפקיד בני הנוער והתנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי/ חקלאי ובקרב החברה הישראלית בכלל אחריות ומעורבות, חיי משפחה חברה וקהילה סולידאריים וציונות. זאת תוך הדגשת תפקיד בני הנוער והתנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי/ חקלאי ובקרב החברה הישראלית בכלל
 • שאלה נפוצה מספר אחת עוד טקסט 2?

  תנועת הנוער של האיחוד הת, וכלי לעיצוב האדם. מתוך כך, תפעל תנועת הנוער, לחינוך הילדים ובני הנוער בקהילה וביישוב לאור הערכים המובילים של תנועת הנוער- שוויון ערך האדם, אחריות ומעורבות, חיי משפחה חברה וקהילה סולידאריים וציונות. זאת תוך הדגשת תפקיד בני הנוער והתנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי/ חקלאי ובקרב החברה הישראלית בכלל אחריות ומעורבות, חיי משפחה חברה וקהילה סולידאריים וציונות. זאת תוך הדגשת תפקיד בני הנוער והתנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי/ חקלאי ובקרב החברה הישראלית בכלל
 • שאלה נפוצה מספר אחת עוד טקסט 3?

  תנועת הנוער של האיחוד החקלאי רואהאלית בכלל
 • שאלה נפוצה מספר אחת עוד טקסט 4?

  תנועת הנוער של האיחוד החקלאי רואה בחינוך בכלל ובחינוך הבלתי פורמאלי בפרט, מנוף לצמיחה ושינוי המציאות, וכלי לעיצוב האדם. מתוך כך, תפעל תנועת הנוער, לחינוך הילדים ובני הנוער בקהילה וביישוב לאור הערכים המובילים של תנועת הנוער- שוויון ערך האדם, אחריות ותנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי/ חקלאי ובקרב החברה הישראלית בכלל
 • שאלה נפוצה מספר אחת עוד טקסט 5?

  תנועת הנוער של האיחוד החקלאי רואה בחינוך בכלל ובחינוך הבלתי פורמאלי בפרט, מנוף לצמיחה ו, חיי משפחה חברה וקהילה סולידאריים וציונות. זאת תוך הדגשת תפקיד בני הנוער והתנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי/ חקלאי ובקרב החברה הישראלית בכלל
 • שאלה נפוצה מספר אחת עוד טקסט 6?

  תנועת הנוער של האיחוד החקלאי רואה בחינוך בכלל ובחינוך הבלתי פורמאלי בפרט, מנוף לצמיחה ושינוי המציאות, וכלי לעיצוב האדם. מתוך כך, תפעל תנועת הנוער, לחינוך הילדים ובני הנוער בקהילה וביישוב לאור הערכים המובילים שבני הנוער והתנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי/ חקלאי ובקרב החברה הישראלית בכלל