יום כדור הארץ - 22.04

מערכת אתר התנועה | 25.06.2020

היום אנחנו מציינים את יום כדור הארץ ? יום בינלאומי שמציין את המודעות להגנה על הסביבה

היום אנחנו רוצים להזמין אתכם לחשוב על משהו אחד שאתם רוצים לעשות, רק היום, שיעשה טוב לכדור ולסביבה שלנו (ואולי אפילו לאמץ ליומיום שלנו באופן קבוע):
שתילת פרחים/עצים ??
שימוש חוזר בנייר ♻️
צמצום צריכת החשמל ביום שלנו ⚡
צמצום בזבוז המים שלנו ?
עזרה למישהו ברחוב ??‍?‍??
שיתוף הפוסט הזה להעלאת המודעות❤️
מצ"ב קישור לכתבה על משבר האקלים ומצב כדור הארץ ומדינת ישראל