תחקיר אירוע

כותב התחקיר אנא שים לב: חשוב מאוד למלא את כלל חלקי התחקיר במלואם.
חשוב מאוד מאוד לצלם תמונות של האירוע / נפגעים / גורם הפציה

פרטים כללים

  • תחום הפעילות 1
  • תחום הפעילות 2
  • תחום הפעילות 3
  • נפגע
  • כמעט ונפגע
  • משמעתי

פרטים אישיים

גורמים מעורבים באירוע

שגיאות: (טעות בשיקול הדעת שאינה סטייה מהחוק / נורמה / נוהל)

תקלה: (סטייה מהנורמה או מהחוקים / נהלים)

לקחים לשיפור: (מה הלקחים שלוקחים מאירוע זה)

לקחים לשימור: (מה הדברים שנעשו טוב וצריך לשמר אותם)

סיכום הגורם המתחקר: (סיכום של מתחקר האירוע, מה הפעולות שצריך לבצע?)

תמונות / נספחים / ממצאים נוספים