הייחוד שבאיחוד

פעולת הייחוד שבאיחוד נועדה בעבור חניכים חדשים שמצטרפים לתנועה אך לא רק, היא מיועדת גם בעבור קבוצה אשר הזהות התנועתית וההיכרות עם התנועה לא ברמה ...