טיול שכבה בוגרת

מערכת אתר התנועה | 03.09.2019

מיועד לשכבה הבוגרת (ט’-י”ב)

פרטים נוספים בהמשך