יום הכנה למחנה קיץ - צוותים מובילים

מערכת אתר התנועה | 07.04.2020

יום הכנה של המחנה לצוותים המובילים של המחנונים מיועד לגבש את הצוות המוביל של המחנון המורכב מחניכים מיישובים שונים מכל קצוות המדינה. במהלך היום בונים חברי הצוות המוביל את האירוח שכבה בוגרת המיועד להיות כשבועיים לאחר יום זה.