מחממים מנועים לקורס - יום הכנה לשכבת ח׳

מערכת אתר התנועה | 25.06.2020

יום מרוכז בסניפים, בהובלת מדריכי השכבה והגרעין. המטרה להכין ולבנות את חניכי השכבה לקראת קורס ההדרכה אליו ייצאו בהמשך הקיץ.