מחנה קיץ שכבה צעירה

מערכת אתר התנועה | 07.04.2020

מחנה הקיץ הינו מפעל השיא אשר מסמל את סיום שנה ואת פתיחת הפעילות הבאה, החניכים חווים פעילויות רבות ומגוונות ביער, תחושת השייכות שמחנון מעניק לכל חניך מכל סניף יוצרת חיבור מיוחד מאוד בין חניכים ובין סניפים. כמו כן המחנה הוא חווית שטח נוספת בציר השנתי של המפעלים, המחנה הינו משך הזמן הארוך ביותר לאורך השנה לחניכי השכבה הצעירה והקבוצה חווה בה את סיום השנה שלהם יחד.