מחנה קיץ שכבה צעירה

lior lior | 19.06.2019

בהמשך להודעות שיצאו , מחנה הקיץ מתקיים בשונה מהתכנית השנתית בין התאריכים הנ”ל-
מחנה שכבה בוגרת- 4-6/8/2019
מחנה שכבה צעירה- 7-10/8/2019
נושא מחנה הקיץ 2019 אשר נבחר על ידי השכב”ג הוא חבלי ארץ!