פעילות שיא בסניפים

מערכת אתר התנועה | 25.06.2020

פעילויות אשר יתקיימו בסניפים, מעבר לתקופת שנת הפעילות, על מנת לתת מענה ותוכן לימים אלו. הפעילויות יובלו על ידי השכב״ג בימים בהם שכבת ח׳ תהיה בקורס ההדרכה, ועל ידי שכבת ח׳ בימים בהם השכב״ג יהיה בקורס ההדרכה.