קורס מד״צים

מערכת אתר התנועה | 07.04.2020

קורסי המדצים של תנועת הנוער הינם הליבה הערכית והמודל לקיום הדרכה משמעותית. במהלך הקורס חווים החניכים בשכבות השונות חוויה עוצמתית של קבוצה, התנסויות במיומנויות חדשות, שטח ועוד חוויות רבות. קורסי המדצים מסמלים את כניסתם של חניכי שכבה ח’ לצוותי הסניפים.

הקורסים נערכים בנפרד, שכבת ח’ נפרדת משכבות ט’-יא’. מיקומי הקורסים יפורסמו במהלך שנת הפעילות.

אורכו של הקורס הינו עשרה ימים שבהם ישנם שלושה ימים גיחה שנערכים בשטח.