שביל דמוקרטיה

בהזדמנות זו, חשוב לי לשתף אתכם במטרות ובאתגרים מרכזיים שאנו רואים לנכון להתמקד בהם בשנים הקרובות: חיזוק פעילות התנועה בחברה הישראלית בשנים האחרונות צומחים פרויקטים מגוונים רבים בתנועת הנוער שפועלים עם אוכלוסיות של נוער בסיכון, ניצולי שואה, קישור לדף פנימי, איחוד לבבות בין דתיים לחילוניים, בין ערבים ליהודים. אנו רואים חשיבות גדולה מאד בפעילות בפריפריה הגיאוגרפית והסוציואקונומית בחברה הישראלית, ובכלל, עם האוכלוסיות שלידנו במרחק נגיעה והם חלק מאיתנו באופנים רבים. בהזדמנות זו, חשוב לי לשתף אתכם במטרות ובאתגרים מרכזיים שאנו רואים לנכון להתמקד בהם בשנים הקרובות: חיזוק פעילות התנועה בחברה הישראלית בשנים האחרונות צומחים פרויקטים מגוונים רבים בתנועת הנוער שפועלים עם אוכלוסיות של נוער בסיכון, ניצולי שואה, צרכים מיוחדים, איחוד לבבות בין דתיים לחילוניים, בין ערבים ליהודים. אנו רואים חשיבות גדולה מאד בפעילות בפריפריה הגיאוגרפית והסוציואקונומית בחברה הישראלית, ובכלל, עם האוכלוסיות שלידנו במרחק נגיעה והם חלק מאיתנו באופנים רבים קישור לדף פנימי.

בהזדמנות זו, חשוב לי לשתף אתכם במטרות ובאתגרים מרכזיים שאנו רואים לנכון להתמקד בהם בשנים הקרובות: חיזוק פעילות התנועה בחברה הישראלית בשנים האחרונות צומחים פרויקטים מגוונים רבים בתנועת הנוער שפועלים עם אוכלוסיות של נוער בסיכון, ניצולי שואה, קישור לדף פנימי, איחוד לבבות בין דתיים לחילוניים, בין ערבים ליהודים. אנו רואים חשיבות גדולה מאד בפעילות בפריפריה הגיאוגרפית והסוציואקונומית בחברה הישראלית, ובכלל, עם האוכלוסיות שלידנו במרחק נגיעה והם חלק מאיתנו באופנים רבים. בהזדמנות זו, חשוב לי לשתף אתכם במטרות ובאתגרים מרכזיים שאנו רואים לנכון להתמקד בהם בשנים הקרובות: חיזוק פעילות התנועה בחברה הישראלית בשנים האחרונות צומחים פרויקטים מגוונים רבים בתנועת הנוער שפועלים עם אוכלוסיות של נוער בסיכון, ניצולי שואה, צרכים מיוחדים, איחוד לבבות בין דתיים לחילוניים, בין ערבים ליהודים. אנו רואים חשיבות גדולה מאד בפעילות בפריפריה הגיאוגרפית והסוציואקונומית בחברה הישראלית, ובכלל, עם האוכלוסיות שלידנו במרחק נגיעה והם חלק מאיתנו באופנים רבים קישור לדף פנימי.