אבני הדרך התנועתיות

אופיר זכרין | 28.11.2019

אבני הדרך הם הערכים שתנועת הנוער שמה לה כבסיסים ערכיים שעליה היא נשענת ומהם גם נגזרו תכניות ההדרכה של השכבה הצעירה והשכבה הבוגרת

אבני הדרך נבחרו יחד עם מגוון רחב של מעגלים בתנועה והם הבסיס לעשייה בתנועה, כל פעילות תנועת הנוער נוגעת באבני הדרך והן מהוות המצפן הערכי שלנו כלפי הפעילות התנועתית