אסופת קטעים ושירים לימי זיכרון ושביל גבורה וציונות

אופיר זכרין | 28.11.2019

החוברת שלפניכם הינה אסופת קטעים שאספה מחלקת הדרכה ככלי עזר לקראת ימי הזיכרון אשר פוקדים אותנו בשביל גבורה וציונות.

החוברת זמינה להורדה לשימושכם