הדרכת שכב"ג בסניפים - איך עושים את זה ?

אופיר זכרין | 28.11.2019

הדרכת השכבה הבוגרת של תנועת הנוער היא אחת מהעוצמות של התנועה, חברי השכבה הבוגרת שלרוב עסוקים בהדרכת ויצירת פעילות לשכבה הצעירה כמעט שלא מוצאים את עצמם בעמדה של חניכים אשר לומדים ומעשירים את עצמם. 

תנועת הנוער רואה ערך מהותי בהעשרת חרי השכבה הבוגרת וזאת במטרה לחנך לאזרחות ומעורבות חברתית גבוה בתנועה ובחיים בכלל.

מצורף בזאת קובץ שבו קיימות ההגדרות התנועתיות לאופן הביצוע של הדרכות השכבה הבוגרת בסניפים, להגדרות אלה מצרפים את חוברות ההדרכה והתכנים של השכבה הבוגרת ומשלימים את התמונה.

בהצלחה !