שבילי בחירה

כותב תוכן | 03.11.2020

שביל בחירה נמצא בתוכנית השנתית לאורך שלושה חודשים – דצמבר, מרץ-אפריל.
הבחירה בנושא שבו הסניף יעסוק בחודשים אלה מטרתה לתת לסניף מקום לביטוי בבחירת הנושא שיעמוד במרכז החודשים ויחד עם זאת לבחור בנושא הזה מתוך צרכי הסניף בהתאם למצב הסניף.
הבחירה בנושא דורשת מאיתנו חשיבה מעמיקה על מנת שהשביל אותו נבנה יצליח לענות על השאלות המרכזיות שלו ולהעביר לחניכים את המסרים שבחרנו בבחירת השביל.
מצורפת חוברת ובה שבילי בחירה לדוגמה במספר נושאים – ניתן להשתמש בחוברת הזו או לבנות שבילים בעצמכם.