שם הקובץ שביל / נושא סוג פעילות תקציר הורדה
פעולה חג הסיגד פעולה הנושא חג הסיגד לקראת חג הסיגד בשנת 2018, הפעולה מדברת על מנהגי החג ועל ...